SLUŽBY

Nabízíme komplexní architektonické, projekční práce a stavební poradenství. Budeme vaším partnerem od výběru pozemku až po kolaudaci.

Jsme si vědomi, že pro mnoho lidí je stavba domu životní investicí. Ke svému řemeslu přistupujeme s maximálním nasazením a pokorou. Velký důraz klademe na finanční stránku projektů, aby naše návrhy nezůstaly pouze na papíře. Věříme, že kvalitní a krásný domov se dá postavit i s omezeným rozpočtem.

POSTUP SPOLUPRÁCE

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Samotnému procesu návrhu předchází důkladná příprava. Seznámíme se s územně plánovací dokumentací a místními regulativy. Ověříme dostupnost technické infrastruktury a možnosti připojení. Pozemek necháme geodeticky zaměřit, čímž získáme přesná data o velikosti a svažitosti. V neposlední řadě se na pozemek přijedeme podívat. Výstupem této fáze je komplexní informace co lze na daném pozemku postavit, jaké jsou jeho limity a omezení. Pokud ještě vybíráte konkrétní pozemek pro váš dům, rádi vám pomůžeme a poskytneme informace, aby jste se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Jedna z nejdůležitějších fází celého procesu, která vyžaduje intenzivní součinnost klienta. Každý člověk je jiný, svou povahou, hodnotami, životními cíli a návyky. Každý od svého bydlení očekává něco jiného. Abychom vám mohli navrhnout vysněný domov, musíme vás poznat a společně si odpovědět na mnoho otázek. Všechny naše domy jsou originální, navržené „na míru“ klienta, přesně dle jeho představ a potřeb.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Technická dokumentace, jejíž obsah a rozsah upravuje vyhláška 499/2006 Sb. Obsahuje pouze informace nezbytné pro vydání stavebního povolení, tudíž podle ní nelze stavět.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Jedná se o administrativně náročný proces směřující k projednání dokumentace a zajištění řady vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů státní správy (např.: hygienická stanice, hasiči, odbor památkové péče, odbor územního plánování, ...), správců a majitelů technické a dopravní infrastruktury (např.: ČEZ, PRE, ...). Následně za vás podáme žádost o stavební povolení. Vy se tak o nic nemusíte starat.

DOKUMETACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Technická dokumentace sloužící zejména pro výběr zhotovitele a výstavbu. Od dokumentace pro stavební povolení se dramaticky liší ve své podrobnosti. Ze zkušenosti víme, že co není řešeno v projektu, se na stavbě vymýšlí velmi těžko, potažmo draze.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Někdy také nazýván „nejdůležitější dokument stavby“. Jedná se mnohostránkový text, který obsahuje soupis veškerých materiálů, dodávek, prací nutných pro realizaci díla. Zprvu vám poslouží pro výběr zhotovitele, který do rozpočtu vyplní své ceny a je také součástí smlouvy o dílo na realizaci. V průběhu výstavby můžete kontrolovat skutečnou prostavěnost a fakturace a vyhnete se tak nepříjemným dohadům o vícepracích.

PROJEKT INTERIÉRU

Projekt interiéru obsahuje konkrétní specifikaci svítidel, dlažeb, obkladů, sanitárního vybavení, ale i přesnou polohu zásuvek a vypínačů. Dokumentace je zpracovaná v takovém měřítku, aby mohla sloužit jako podklad pro obkladače, truhláře, atd. Společně vybereme také mobiliář (stůl, židle, sedačku), aby jsem měli neustále přehled o finanční náročnosti a zároveň jsme se neodchýlili od navrženého konceptu.

REALIZACE

Umíme pro vás zajistit i kompletní realizaci domu. Jelikož vás už dobře známe, stejně tak celý projekt, máte jistotu, že váš dům bude dotažený do nejmenšího detailu. Dbáme na vysokou kvalitu provedení a spolupracujme pouze s osvědčenými dodavateli.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Pokud zrovna nebudete stavět s námi, můžeme vám pomoci s kontrolou stavební firmy. Náš odborník dohlédne na hladký průběh výstavby, dodržování technologií a soulad s projektovou dokumentací. Také za vás ohlídáme rozpočet, aby jste vždy přesně věděli za co stavební firmě platíte a jestli je ta část díla v požadované kvalitě.

AUTORSKÝ DOZOR

Již ve fázi studie jsme si definovali výtvarné řešení domu. Nyní se budeme muset rozhodnout jaké konkrétní materiály a výrobky se na stavbě použijí a ohlídat jejich správné zabudování. Navštívíme s vámi showroomy a vzorkovny našich partnerů a společně vybereme to pravé pro váš dům.

Recenze našich zákazníků.

PROVÁDĚCÍ PROJEKT NA NOVOSTAVBU RODINNÉHO DOMU

Se společností Archget jsme měli spolupráci a my mužeme jen doporučit. Radili a projektovali pomocí osvědčených postupů, byli vždy otevřeni slyšet a diskutovat s námi o jakémkoliv tématu týkající se problémů, které jsme během projektu čelili.

By Mgr. Ahmad Herzallah

Chcete využít naše služby nebo jen potřebujete poradit? O celém procesu navrhování a výstavby si s vámi rádi popovídáme u nás v kanceláři. Úvodní schůzka je zdarma.

Kolik je 7+4?