Kalkulačka rodinného domu

Při plánování stavby rodinného domu je rozpočet klíčovým faktorem, a proto jsme pro vás připravili tento formulář. Pokud již máte základní představu o vašem domě, tak po jeho vyplnění vám do 48 hodin zašleme zdarma a nezávazně orientační propočet nákladů na vaši stavbu. Čím více údajů nám poskytnete, tím bude propočet přesnější. Ceny jsou odvozeny z našich již realizovaných staveb a aktuálních ceníků stavebních prací. Neváhejte.

Hlavní objekt

Přípravné práce a připojení

Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.
Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

Venkovní úpravy a vybavení

V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, základových konstrukcí a elektroinstalace. Výměra se zadává v m² předpokládané zastavěné plochy.
V cenách je uvažováno standardní provedení.
V cenách je uvažováno standardní provedení.
V cenách je uvažováno standardní provedení.
V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam
V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, základových konstrukcí a případných bran. V ceně není uvažován elektrický pohon bran. Oplocení z živého plotu zahrnuje výkop a výsadbu rostlin.
V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.
V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.
Poznámka: Zavlažovací systém je tvořen ovládací jednotkou, rozvodem vody a elektřiny, postřikovači, ventily, filtry a dalším příslušenstvím. Výměra se zadává v m2 plochy zavlažované zahrady.
V cenách je uvažováno standardní provedení a nejsou započteny náklady na doplňky (zastřešení, protiproud, vyhřívání apod.).
V cenách je uvažováno standardní provedení montovaného zahradního skladovacího domku.
V cenách je uvažováno standardní provedení bez fontány.